Praktijk

Worekesberg

Logopedie Opwijk

logopedie logopedist Opwijk leerproblemen lezen schrijven spelling rekenen prelogopedie pre-logopedie preverbale logopedie baby voeding eten voedingsproblemen slikken kauwen stukjes stem hees heesheid stemtherapie articulatie spreken klanken kind volwassene oudere praktijk school huisbezoek

Hoe verloopt een logopedische opstart en behandeling?


Hieronder vindt u de te ondernemen stappen. Deze worden tijdens een intakegesprek ook in detail besproken.

  • STAP 1: Eerste contact / Intakegesprek

  • STAP 2: Voorschrift bilan

  • STAP 3: Onderzoek en bespreking

  • STAP 4: Voorschrift behandeling

  • STAP 5: Opsturen dossier

  • STAP 6: Start behandeling

Op regelmatige tijdstippen wordt de evolutie van de cliënt in kaart gebracht en besproken.

Een nauwe samenwerking met alle betrokken partijen tijdens het verloop van de behandeling is een pluspunt.

Dit gebeurt telkens met toestemming van de cliënt, in het kader van beroepsgeheim en GDPR-wetgeving.

Wat kost een logopedische interventie?


Als geconventioneerd logopedist hanteer ik de tarieven opgelegd door het RIZIV.

De huidige tarieven vindt u HIER.

U kan de tarieven ook opvragen bij uw ziekenfonds.

© 2020 Praktijk Worekesberg