HALLO!

Welkom op onze website!


Praktijk Worekesberg is een kleinschalige praktijk voor logopedie gelegen net buiten het centrum van Opwijk, aan de voet van "Dorekesberg". 

U kan hier terecht voor preventie, onderzoek, diagnose, behandeling en follow-up van verscheidene logopedisch​ gerelateerde problematieken en dit zowel bij kinderen als volwassenen.​

Specialisaties en ervaring:


  • myofunctionele therapie i.s.m. tandarts/orthodontist
  • pediatrische voedingsproblematieken

  • vertraagde spraak- en taalontwikkeling en dysfasie

  • gecertificeerd Hanen-therapeut (taalstimulatie bij zeer jonge kinderen)
  • stemrevalidatie en manuele facilitatietechnieken

  • leerproblemen