HALLO!

Welkom op onze website!


Worekesberg is een kleinschalige praktijk voor logopedie gelegen net buiten het centrum van Opwijk, aan de voet van "Dorekesberg". 

U kan hier terecht voor preventie, onderzoek, diagnose, behandeling en follow-up van verscheidene logopedisch​ gerelateerde problematieken en dit zowel bij kinderen als volwassenen.​

Specialisaties en ervaring:


  • afwijkende mondgewoonten (duimzuigen, foutief slikken, mondademen,...)
  • preverbale logopedie (voedingsproblematieken bij baby's en zeer jonge kinderen)

  • spraakproblemen (klankverwarringen, afwijkingen in articulatie, schisis, ...)

  • taalproblemen (vertraagde taalontwikkeling, dysfasie, ...)

  • stemproblemen (stembandknobbels, dysfonie, afonie, ...)

  • leerproblemen (lezen - dyslexie, spelling - dysorthografie en rekenen - dyscalculie)