Hoe verloopt een logopedische opstart en behandeling?


Hieronder vindt u de te ondernemen stappen. Deze worden tijdens een intakegesprek ook in detail besproken.

  • STAP 1: Eerste contact / Intakegesprek

  • STAP 2: Voorschrift bilan

  • STAP 3: Onderzoek en bespreking

  • STAP 4: Voorschrift behandeling

  • STAP 5: Opsturen dossier

  • STAP 6: Start behandeling

Op regelmatige tijdstippen wordt de evolutie van de cliënt in kaart gebracht en besproken.

Een nauwe samenwerking met alle betrokken partijen tijdens het verloop van de behandeling is een pluspunt.

Dit gebeurt telkens met toestemming van de cliënt, in het kader van beroepsgeheim en GDPR-wetgeving.Wat kost een logopedische interventie?


Volgende tarieven zijn van toepassing:


Bilanzitting (per 30 minuten): 40,54 EUR 

Therapiesessie 30 minuten: 33,40 EUR

Therapiesessie 60 minuten: 67,07 EUR


Gelieve er rekening mee te houden dat terugbetaling enkel mogelijk is onder de door het RIZIV voorziene voorwaarden.

Indien uw dossier hiervoor niet in aanmerking komt, kan eventueel een beroep gedaan worden op de ledenvoordelen van uw mutualiteit.

Voor personen met verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit wordt het conventietarief gehanteerd.

Uiteraard kan dit verder toegelicht worden tijdens het eerste gesprek.