Hoe verloopt een logopedische opstart en behandeling?


Hieronder vindt u de te ondernemen stappen. Deze worden tijdens een intakegesprek ook in detail besproken.

  • STAP 1: Eerste contact / Intakegesprek

  • STAP 2: Voorschrift bilan

  • STAP 3: Onderzoek en bespreking

  • STAP 4: Voorschrift behandeling

  • STAP 5: Opsturen dossier

  • STAP 6: Start behandeling

Op regelmatige tijdstippen wordt de evolutie van de cliënt in kaart gebracht en besproken.

Een nauwe samenwerking met alle betrokken partijen tijdens het verloop van de behandeling is een pluspunt.

Dit gebeurt telkens met toestemming van de cliënt, in het kader van beroepsgeheim en GDPR-wetgeving.Wat kost een logopedische interventie?


Logopedie is maatwerk, om die reden ben ik niet geconventioneerd.

Hieronder vindt u een overzicht van de gehanteerde tarieven, geldend vanaf 1 april 2024:


Aanvangsbilan: 175,00 EUR  

  • incl. anamnesegesprek, testafname, nabespreking en verslaggeving
  • bij recht op standaard tussenkomst van het RIZIV bedraagt uw eigen aandeel 69,24 EUR


Therapiesessie 30 minuten: 38,50 EUR

  • bij recht op standaard tussenkomst van het RIZIV bedraagt uw eigen aandeel 15,52 EUR


Therapiesessie 60 minuten: 77,00 EUR

  • bij recht op standaard tussenkomst van het RIZIV bedraagt uw eigen aandeel 30,81 EUR


Supplementen voor materiaal of specifieke behandelingen worden persoonlijk en vooraf besproken en verrekend.


Gelieve er rekening mee te houden dat tegemoetkoming enkel mogelijk is onder de door het RIZIV voorziene voorwaarden.

Indien uw dossier hiervoor niet in aanmerking komt, kan eventueel een beroep gedaan worden op de ledenvoordelen van uw mutualiteit.

Voor personen met verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit wordt het conventietarief gehanteerd.

Uiteraard kan dit verder toegelicht worden tijdens het eerste gesprek.